Protocol de cooperare semnat cu Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii

In data de 7 noiembrie 2012, Institutul Transilvan de Mediere a semnat un protocol de cooperare cu Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai, prin care cele doua institutii convin sa-si puna resursele in comun si sa-si coordoneze actiunile viitoare in vederea dezvoltarii de programe in domeniul solutionarii amiabile a disputelor la nivel national si local. Scopul respectivului protocol consta in cooperarea activa si eficienta in vederea sustinerii cercetarii in domeniul solutionarii conflictelor si promovarii medierii si a mijloacelor alternative de solutionare a conflictelor. Cele doua institutii isi propun sa actioneze in comun pentru: promovarea medierii ca mijloc alternativ de soluționare a conflictelor; dezvoltare de programe de cercetare in domeniul solutionarii alternative a conflictelor; identificarea de finantari pentru programele comune de cercetare; dezvoltarea de mecanisme de implementare a mijloacelor de solutionare alternativa a conflictelor la nivelul comunitatilor locale; sustinerea de publicatii in domeniul managementului conflictelor; dezvoltarea unor bune practici care sa faciliteze desfasurarea medierii. Prima actiune comuna a Institutului Transilvan de Mediere si a Centrului pentru Studiul Conflictelor, unitate a FSPAC mandata de aceasta sa opereze in cadrul sus-mentionatului protocol de cooperare a fost editarea primului numar din revista de specialitate Conflict Studies Quarterly care, datorita finantarii sustinute de Institut, poate fi consultata gratuit online, pe site-ul Centrului sau direct, pe adresa www.polito.ubbcluj.ro/csq .